Gratis frakt over 400,-
Gratis frakt over 400,-
Handlekurv 0

KUNDESERVICE

KONTAKT OSS PÅ:
CR Design
Knuthaugen 32  8027 Bodø
Telefon: 900 18 740
Org nr: 926 624 644

BETALING, FRAKT & LEVERING
Du kan betale med Visa/Mastercard, Paypal eller faktura.
Ved betaling med faktura, blir fakturaen din utstedt ved forsendelse av vare.
Dersom du bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan CR Design reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes ut.
Alle priser er inkludert mva.
Gratis frakt i Norge ved kjøp av varer over kr. 400,- . 
Ordinær frakt kr. 49,-
Resten av verden kr. 120,-
Alle varer sendes med Posten.
Varene kan også hentes gratis på CR Design´s adresse etter avtale.
Levering er skjedd når du har overtatt varen(e).
CR Design skal levere varen(e) uten unødvendig opphold og senest 30 dager etter bestillingen. Varen(e) leveres med mindre annet er særskilt avtalt.

BYTTE OG ANGRERETT

Du kan angre kjøpet av varen(e) i henhold til angrerettloven.
Du må gi CR Design melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.
Om du ikke skulle være fornøyd med produktet fylles det ut et angreskjema og varen(e) returneres til CR Design.
Angreskjema lastes ned her.
Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt ut før utløp av fristen.
Kjøper har bevisbyrden for at angreretten har blitt gjort gjeldende, og meldingen bør skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til CR Design uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt. 

CR Design er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøper uten unødig opphold, og senest 14 dager fra CR Design fikk melding om kjøpers beslutning om å benytte angreretten. CR Design har rett til å holde tilbake betalingen til varene er mottatt fra kjøper, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

Kjøper dekker selv returkostnad.
Retur sendes til:
CR Design
Knuthaugen 32
8027 BODØ

 

MANGEL VED VAREN. -KUNDENS RETTIGHETER OG REKLAMASJONSFRIST

Hvis det foreligger en mangel ved varen må du innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi CR Design melding om at du vil påberope deg mangelen. Du har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at du overtok varen. 

Reklamasjon til CR Design bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Du kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. CR Design kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. CR Design har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Du kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan du også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

REKLAMASJON

Hvis du har vært så uheldig og mottatt feil vare eller en vare med feil er det bare å ta kontakt med oss på post@cr-design.no så hjelper vi deg.


PERSONVERN

CR Design er opptatt av å beskytte personvernet ditt. Vi selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke denne informasjonen med tredjepart.

KONFLIKTLØSNING

Klager rettes til CR Design innen rimelig tid. 

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.